بنر آکادمی

www.Janeno.com

آنچه ما در آکادمی انجام می دهیم:
مطالعه و گرداوری دانش روز (از مبناهای فلسفی تا تکنیک های راهبردی)
در راستای افزایش رضایتمندی، نشاط و کیفیت زندگی انسان
طبقه بندی و یک پارچه سازی اطلاعات
ساده سازی اطلاعات برای عموم و ارائه رایگان این اطلاعات

www.Janeno.com

آنچه شما میتوانید از آکادمی دریافت کنید: اطلاعاتی درباره…
افزایش رضایتمندی، کیفیت و نشاط زندگی
نحوه عملکرد مغز انسان و آنچه که تجربه می کنیم
نحوه شناسایی و خنثی سازی تله های ذهنی
راهکار های تغییر رفتار و اصلاح سبک زندگی
نحوه غلبه بر موانع درونی و اضطراب
پرورش ظرفیت روانی و کاربرد آن در ابعاد مختلف زندگی

www.Janeno.com

چطور از آکادمی استفاده کنیم؟
در صورتی که مایلید گام به گام با ما همراه شوید می توانید
سر فصل هر یک مطالب زیر را به همان ترتیب اولیتی که در سایت
طبقه بندی شده مطالعه نمائید. در هر سرفصل آموزش هایی به صورت
کلی ارائه شده و به مرور زمان مطالبی جهت تعمیق آموزش ها به آن اضافه می گردد.

www.Janeno.com