/ در دسته‌بندی نشده, رویکرد های مبتنی بر بهوشیاری / توسط
آخرین زمان ویرایش:

رویکرد های روان درمانی مرتبط با بهوشیاری

لوگوی مغز - کوچک 3

 

در این بخش در تلاشیم تا با طبقه بندی کارامد، مجموعه ای از فلسفه ها، نظریه ها، رویکرد ها، مدل ها و تکنیک هایی که تسهیل گر افزایش بهوشیاری هستند را فراهم آوریم.


راهنمای استفاده:

چکیده کتب: نکات کلیدی کتاب های موجود در بازار عینا فراهم شده است.
خلاصه کتب: نکات کلیدی کتب که توسط یکی از همیاران جان نو بازتولید شده است.
ترجمه متون: متن کامل و یا نکات کلیدی تهیه شده توسط همیاران جان نو که از محتوای زبان اصلی به فارسی برگردانده شده و به صورت عمومی منتشر نشده است.

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

چکیده کتب
خلاصه کتب
ترجمه متون

روان پویشی کوتاه مدت فشرده

چکیده کتب
خلاصه کتب
ترجمه متون

کاهش اثر آشفتگی با بهوشیاری

چکیده کتب
خلاصه کتب
ترجمه متون

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از تکنیک های رسمی «بهوشیاری» یعنی مراقبه های مختلف استفاده نموده و با تسهیل بهوشیاری بر قصد از رفتار ( با معیار ارزش های فردی ) و مدیریت رفتار، به توسعه بهوشیاری کمک می کند. روان پویشی کوتاه مدت فشرده نیز با تکنیک های فشار و چالش به نوبه ی خود به دنبال شناسایی و خنثی سازی ارتباط دهی ها و استنتاج هایی (دفاع روانی) است که مانع از تجربه کامل یک احساس می شود. کاهش اثر آشفتگی (اضطراب و استرس ) بر اساس بهوشیاری نیز با چند شیوه ی مراقبه افزایش «بهوشیاری» را تسهیل می نماید.

رویکرد های دیگری مانند DBT و غیره نیز با بهوشیاری مرتبط هستند که همیاران و همکاران ما در موسسه آموزشی پژوهشی جان نو هنوز به آن نپرداخته اند. در صورت تمایل می توانید در تکمیل این بانک اطلاعات تخصصی به ما و سایر همکاران کمک کنید تا بتوانیم بستر به روز و مناسبی برای پیشبرد اهداف سلامت روان خود و همکاران فراهم آوریم.

يك ديدگاه

 1. http://www.linux.net/

  Well like Mommy said, օnce wwe love one another and love the world that Jeѕus died fοr, tһat?s a
  kind oof worship. Aftеr we take into considеration God annd hearken to tɦe
  sermon or in Sᥙnday Collegе, that?s a way of worshipping аs a result
  oof we aree studying how nice God is and He lijes that.
  Or when we sit round and tell eacɦ other what tһe bеst issues ɑbout Gоd are.
  You know how mսc you like Һearing individualѕ sѕay how sensible or cute yօu boys
  arе? Well God likeѕ when we speak together about howw great he is.?
  Daddy answered.

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *