/ در دسته‌بندی نشده / توسط
آخرین زمان ویرایش:

سایر مفاهیم و تعاریف نزدیک

 • آمادگی های رفتاری: رفتارهایی است که به اندازه ای برنامه ریزی شده هستند که فکر کردن صرف به آن ها زنجیره ای از واکنش های بدنی و روانی را به وجود می آورد که ما را مستعد رفتار کردن به شیوه ای برنامه ریزی شده می نماید). {4}
 • درد و رنج: {4}
  • درد روانی طبیعی است، قابل توجه است و همه از آن رنج می برند.
  • شما نمی توانید خود- خواسته از شر دردهای روانی راحت شوید هرچند که می توانید به طور تصنعی گامهایی را برای جلوگیری از افزایش آنها بردارید.
  • درد و رنج دو حالت متفاوت از وجود هستند.
  • مجبور نیستید با رنجتان شناخته شوید.
  • پذیرش درد گامی به سوی رهایی از رنجتان است.
  • شما می توانید زندگی ارزشمندی را شروع کنید- از همین حالا- اما برای انجام این کار، باید یاد بگیرید چگونه از ذهنتان خارج شوید و به زندگی تان بپردازید.
 • شاد بودن تنها به معنای داشتن احساسات خوب نیست. اگر این گونه می بود، مصرف کنندگان مواد مخدر، شادترین انسان های روی زمین بودند. در حقیقت، داشتن احساس خوب می تواند عواقب نا خوشایندی به همراه داشته باشد. {5} افسانه های شادی:
  • شادی یک حالت طبیعی برای تمام انسان هاست
  • اگر شاد نباشید، پس انسان معیوبی هستید
  • برای ساختن یک زندگی بهترباید از احساسات منفی رهایی یابیم
  • شما باید بتوانید افکار و احساسات خود را کنترل کنید
 • سندرم دغل بازی: این سندرم موجب می شود شخصی که وظایفش را کامل و به درستی انجام داده است خود را شخصی دغل باز بداند. در واقع این شخص نمی داند که چه کارهایی را انجام داده است بنابراین خود را انسانی متقلب، وانمودگر و حلقه باز می داند که همواره ممکن است رسوا شود. {5}

نظری بدهید