/ در دسته‌بندی نشده / توسط
آخرین زمان ویرایش:

تمرینات و استعاره ها و فرم ها

ارزش ها، اهداف و برنامه ریزی، اقدامات متعهدانه

تمرینات و استعاره ها و فرم ها :

 • تمرین انتخاب ص 257 {1} نکته مهم، آگاه کردن مراجع از انتخاب و امکان انتخاب کردن با دلیل است نه انتخاب کردن برای دلیل (هیز و دیگران، 1999، ص 213)
 • استعاره اسکی باز روی قله ص 259 {1}
 • تمثیل قطب نما ص 143 {2}
 • تمثیل فرایند در برابر پیامد: اسکی باز روی قله ص 145 {2}
 • تمرینات تصریح ارزش ها ص121 برای اینکه به درمانجویان کمک شود تا در مسیرهای رفتاری برگزیده، گام بردارد، می توان از تمرینات تجربه ای مختلفی استفاده کرد. برای مثال، می توان از آنان خواست که تصور کنند زندگی مسرت بخش و درازآهنگشان پایان یافته است و روحشان در مراسم خاکسپاری شان حضور دارد (هیز و همکاران،1999، صص 215-218). سپس، از آنان خواسته می شود به مدح و ثنای مختلفی که مایل اند از زبان همسر، دوستان، اعضای خانواده، بستگان، اهالی محل، و همکاران بشنوند، توجه کنند. برای مثال، درمانگر از آنان می پرسد:((مطلبی که خیلی دوست دارید همسرتان درباره شما بگوید، چیه؟)) به همین ترتیب، می توان از درمانجویان خواست برای مشخص شدن این مساله که دوست دارند در چه زمینه ای مشهور شوند، مطالبی را که مایل اند روی سنگ قبرشان حک شود، بنویسند. این تمرینات به درمانجویان یاری می رساند تا با اختلاقات دردناکی که بین الگوهای رفتاری کنونی یا گذشته و ارزش های برگزیده وجود دارد، آشنا شوند. از این رو، به کارگیری آنها اغلب سودمند خواهد بود. {2}
 • تمرین میخواهید زندگیتان در راستای چه چیزی باشد؟ ص 137 {3}
 • فرم شرح و درجه بندی ارزش ها ص 138 {3}
 • زبان تمثیل، مثل این می ماند که از دوچرخه بیفتیم. در چنین اوضاع و احوالی تصمیم با خودمان است که دوباره سوار آن بشویم یا نه. {2}
 • استعاره درخت کاری ص 147 {3}
 • استعاره حباب صابون ص 149 {3}
 • تمرین درد برطرف شده است، حالا چه؟ ص 38 {4}
 • تمرین انتخاب کردن، ص 306: !57 {4}
 • تمرین مراسم تشییع جنازه خود ص 325 {4}
 • تمرینات و فرم های شناسایی و رتبه بندی ارزش ها ص 335 {4}
 • استعاره اسکی باز ص 347 {4}
 • تمرین تعیین اهداف ص 349 {4}
 • تمرین کاربرگ اهداف ص 250 {4}
 • تمرین تحقق بخشیدن به اهداف از طریق اعمال ص 354 {4}
 • تمرین موانع مورد انتظار ص 359 {4}
 • تمرین زندگی با ارزش ص 373 {4}
 • تمرین تصور کنید 80 ساله شدید ص 261
 • پرسشنامه ارزش های زندگی ص 266
 • موانع ارزش ها و رفع ابهام از آنها ص 275
 • جدول بسیار مفید ##؟؟
 • درباره ثروت، شهرت و موفقیت ص 300

نظری بدهید