/ در دسته‌بندی نشده / توسط

دیدگاه گیری

 1. دیدگاه گیری
 • دیدگاه گیری، که توانایی مفهوم سازی تجربه از دیدگاه چندگانه است، یک توانایی منحصر به انسان و یک مهارت کلامی نسبتا پیشرفته است که در کودکان ، بزرگسالان مبتلا به ناتوانی های تحولی یا حیوانات دیده نمی شود. در طول زمان افراد هم به عنوان عضوی از یک جامعه ی کلامی و هم به عنوان یک گوینده و شنونده در درون خود، یاد می گیرند با خود صحبت کنند و به خود گوش کنند (اسکینر،1974) {1}
 1. تمثیلات و تمرینات
 • تمرینات ذهن آگاهی: عملکرد، تنفس، افکار و هیجان ص 131 {2}
 • تمرین ردیابی افکار در بعد زمان ص 188: آموختن ذهن آگاه بودن، از نقطه ای از طیف زمانی که افکار شما به آن تعلق دارد، می تواند در تغییر تمرکزتان، به لحظه حال مفید باشد. {4}
 • تمرین مشاهده حواس بدنی ص 191 {4}
 • تمرین جایی باشید که آنجا هستید ص 200 {4}
 • تمرین قدم زدن در سکوت ص 204 {4}
 • تمرین طبقه بندی کردن ص 205 {4}
 • تمرین خوردن کشمش ص 207 {4}
 • تمرین نوشیدن چای ص 208 {4}
 • تمرین غذا خوردن با ذهن آگاهی ص 211 {4}
 • تمرین شنیدن یک آهنگ کلاسیک ص 212 {4}
 • تمرین ص 214 {4}
 • تمرین فقط بنشینید ص 218 {4}
 • تمرین فکر کردن در مقابل مشاهده کرد ص 95 {5}
 • تمرین های برقراری ارتباط – ص 199 {5}
 • تمرین کلیدی ص 224 {5}

نظری بدهید