/ در دسته‌بندی نشده / توسط
آخرین زمان ویرایش:

تمرینات و فرم ها: انواع درک از خود

تمرینات و تمثیلات: انواع درک از خود

 • تمرین صفحه 176 و 177 {1}
 • برای توصیف فرایند بافتار انگاشتن خویشتن، تمثیل های دیگری نیز وجود دارد. برای مثال،افکار، احساسات، و حس های بدنی درمانجو به عنوان قطعاتی از اسباب و اثاثیه ی منزل، و خود منزل خویشتن معرفی می شود ( لوما و همکاران، 2007). به همین ترتیب، محتوای روان شناختی را می توان ابرها و شرایط جوی تغییر پذیر، و خویشتن مشاهده گر را آسمان در نظر گرفت(هیز و همکاران،1999) {2}
 • تمثیل صفحه شطرنج ص 136 {2}
 • تمرین مشاهده گر ص 138 {2}
 • تمثیل فضای خانه و اسباب و اثاثیه ص 138 {2}
 • تمثیل تلوزیون و مشاهده گر ص 138 {2}
 • استعاره صفحه شطرنج ص 123 {3}
 • تمرین مشاهده گر ص 126 {3}
 • استعاره خانه با مبلمان ص 130 {3}
 • تمرین توجه کردن به خود مفهومی سازی شده: ص166 {4}
 • تمرین بازگویی داستان خود ص 170 {4}
 • تمرین خود مشاده گر ص 176 {4}
 • استعاره صفحه شطرنج ص 179 {4} همچنان که بتدریج تمرین صفحه ی شطرنج خودتان را انجام می دهید برایتان آسانتر می شود که آنچه را احساس می کنید، احساس کنید. به آنچه فکر می کنید، فکر کنید و به یاد آورید که چه چیزی را به یاد می آورید. تهدید مهره ها کمتر می شود. مهره ها چه تهدیدی برای صفحه دارند؟ چه اتفاقی می افتد اگر مهره ها در یک منطقه از صفحه یا ناحیه دیگری از آن جمع شوند.
 • تمرین به طور تجربی من آن نیستم ص 182 {4}
 • تمرین پناهگاه تنفس ص 98 {5}
 • تمرین خود به عنوان زمینه ص 244 {5}

نظری بدهید