/ در دسته‌بندی نشده / توسط

خود به عنوان فرایند

خود به عنوان فرایند

  • خود به عنوان فرایند، نسبت به خود به عنوان محتوا، ویژگی در لحظه بودن بیشتری دارد. خود آگاهی مداوم فرایند مشاهده ی محتوای کلامی است. {1}
  • خودآگاهی مداوم شکلی از تماس با لحظه اکنون است، و معمولاً تمایل و پذیرش را برای مشاهده محتوای دردناک به خدمت می گیرد. {1}
  • با درک این خود، هیجانات نا خوشایند، به تدریج، به احساسات نسبتا گذرایی تبدیل می شوند که تابع اوضاع و احوال کنونی هستند، نه بیانات تخطی ناپذیر شخصیت فرد. {2}
  • خودآگاهی پویا دانش سیال و پیوسته ی فرد از تجربیات خودش در زمان حال است. این خود شبیه خود مفهوم سازی شده است، از این نظر که فرد طبقات کلامی را برای خود به کار می برد، و از خود مفهوم سازی شده متفاوت است به خاطر اینکه به جای ارزشیابی، توصیف می کند و در عین حال انعطاف پذیر و مربوط به زمان حال است. {3}
  • افرادی که نمی توانند آنچه به لحاظ هیجانی تجربه می کنند را بشناسد، آلکسی تایمیا دارند. این نقص بالینی با دامنه وسیعی از مسایل روان شناختی ارتباط دارد. آلکسی تایمیا با اجتناب تجربه ای ارتباط زیادی دارد. فردی که قادر نیست تجربه کنونی خودش را مشاهده و توصیف کند، فردی است که نسبت به آنچه در زمان حال می گذرد، کر و کور است. {3}

نظری بدهید