/ در دسته‌بندی نشده / توسط

تمیثل ها و تمرین ها: فرایند پذیرش و انعطاف پذیری شناختی

فرایند پذیرش و انعطاف پذیری شناختی

تمیثل ها و تمرین ها

  • استعاره مسافران اتوبوس ص 335 {1}
  • تمثیل مسافران اتوبوس ص 127 {2}
  • تمثیل تله میمون ص 206 {1}
  • تمثیل دختر بچه ها در زمین اسکیت ص 289 {1}
  • تمرین: تاب آوری آب شدن قطعه یخ ص 39 {2}
  • استعاره مسافران در اتوبوس ص 106 {3}
  • تمرین پذیرش در زندگی واقعی ص 288 {4}
  • تمرین تصویر سازی پذیرش ص 173 {5}

نظری بدهید