/ در دسته‌بندی نشده / توسط
آخرین زمان ویرایش:

استعاره ها، تمثیل ها، تمرینات و فرم ها

 • تمرین برای دلیل آوری ص 201 {1}
 • تمرین فرو نشانی فکر: به خربزه صورتی فکر نکن! ص 103 {2}
 • تمثیل دروغ سنج ص 103 {2}
 • استعاره غذا دادن به بچه ببر ص 277 {1}
 • استعاره چوب بیس بال ص 388 {1}
 • تمرین ارتباط چشمی ص 305 {1}
 • تمثیل و تمرین اتاق ص 297 {1}
 • تمثیل مرد در چاه ص97 {2}
 • تمثیل 2 کفه ترازو ص106 {2}
 • تمثیل مسابقه طناب کشی با هیولا ص108 {2}
 • تمثیل آشفتگی تمیز در مقابل آشفتگی کثیف ص 109 {2}
 • تمثیل جوی ولگرد / میهمان ناخوانده ص 109 {2}
 • تمثیل ریگ های روان ص 111 {2}
 • استعاره های مرد در چاه و طناب کشی هیولا و ببر گرسنه ص 81 {3}
 • تمثیل عاشق شدن و دونات ژله ای ص 92 {3}
 • استعاره 2 مقیاس ص 94 {3}
 • تمرین های نوشتاری تمایل ص 98 {3}
 • تمرین تمایل ص 115 {3}
 • کاربرگ راهبردهای مقابله ای ص 65 {4}
 • دفتر یاد داشت راهبر دهای مقابله ای ص 66 {4}
 • استعاره اضطراب سنج و مخزن آب کوسه ها ص67 {4}
 • تصویر تعادل در تجربه تجارب درونی ص 70 {4}
 • استعاره ببر گرسنه ص79 {4}
 • تمرین بازی سرزنش ص 82 {4}
 • تمرین تاثیر قضاوت تجارب شخصی، ص 85 {4}
 • تمرین در حال حاضر چه فکر و احساسی دارید ص 87 {4}
 • استعاره شن زار ص 14 {4}
 • تمرین نفس کشیدن همراه با تمایل ص 101 {4}
 • تمرین آنچه باید پذیرفته شود ص 234 {4}
 • تمرین سر، صفحه 250 {4}
 • استعاره مقیاس تمایل ص 256 {4}
 • تمرین کاربرگ مقیاس تمایل ص 260 {4}
 • تمرین شکل دادن به هدف ص 264 {4}
 • پرسشنامه کنترل افکار و احساس ص 30 {5}
 • راهکارهای رایج کنترل ص 39 {5}
 • استعاره توپ زیر آب ص 43 {5}
 • تمرین: برنامه دوران کودکی شما چه بود؟ ص 137 {5}
 • استعاره تله ماسه ای ص 129 {5}
 • استعاره کلید منازعه ص 130 {5}
 • استعاره ترن هوایی ص 127 {5}
 • هدف ما از استعاره ها و تمثیلات این بخش، انتقال پیام های زیر است: {2}
  • مساله درمان جو به تلاش نکردن وی بر نمی گردد
  • بالعکس، ممکن است به نحوه تغییر از نگاه وی مربوط باشد. نگاهی که از نزاع بیهوده با محتوای روان شناختی ناخوشایند حمایت می کند.

يك ديدگاه

نظری بدهید