/ در دسته‌بندی نشده / توسط
آخرین زمان ویرایش:

ناراحتی تمیز و کثیف | اصیل و نا اصیل

ناراحتی تمیز و کثیف/ اصیل و نا اصیل

  • ناراحتی تمیز را اینگونه توصیف کند: ناراحتی ای که در جریان زندگی بروز پیدا می کند و تجربه های رنج آور و ناخواسته را در بردارد. نمی توان از طریق کنترل کردن ناراحتی تمیز از دست آن خلاص شد و برخی از این ناراحتی های تمیز در زندگی اجتناب ناپذیر است. در مقابل، ناراحتی کثیف، احساسات و افکار ناخواسته ای است که به خاطر تلاش برای کنترل ناراحتی تمیز، بروز می کند. هنگامی که اهداف کنترل گرانه ما از مسیر منحرف می شود، در واقع، موقعیت هایی را تنظیم می کنیم که ناراحتی کثیف را برایمان ایجاد می کند. {1}
  • باید سعی کنیم ناراحتی پاک و ناپاک را از هم متمایز سازیم. ناراحتی کـه صرفا زنــدگی ارایــه می کند- که صرفا در نتیجه زندگی کردن می آید و می رود- ناراحتی پاک است. این ناراحتی به خاطر پیشینه شما، شرایط محیطی که خودتان را در آن می یابید و غیره گاهی اوقات بالا خواهد رفت، گاهی اوقات پایین خواهد آمد. ناراحتی پاک چیزی است که می توانید با تلاش برای کنترل آن، از آن خلص شوید. از سوی دیگر ناراحتی ناپاک، ناراحتی هیجانی و افکار آشفته ای است که با تلاش شما برای کنترل احساساتتان ایجاد می شود. با فرار از آنها، مجموعه جدیدی از احساسات بد پدیدار می شوند. احساسات بد شاید دلیل اصلی مراجعه شما به اینجا باشد. این ناراحتی فوق العاده- ناراحتی روی ناراحتی- را ما ناراحتی ناپاک می نامیم و همینکه تمایل به بالا برود و کنترل پایین بیاید، شما فقط با ناراحتی پاک باقی می مانید. {3}
  • در رویکرد پذیرش و تعهد درمانی، ما این سطح طبیعی از رنج و ناراحتی را رنجش پاکیزه می نامیم و این بدین معنا است که در آن هیچ گونه اجتنابی وجودندارد و زندگی آن را به شیوه های متفاوت بر هریک از ما انسان ها عرضه می کند. اما اگر بخواهیم با این سطح طبیعی از رنج و ناراحتی مبارزه کنیم، آن زمان است که سطح ناراحتی ما سریعا افزایش خواهد یافت و ما متحمل رنجش اضافی و یا رنجش آلوده خواهیم شد. {5}

نظری بدهید